Bestuur

Maarten Feenstra
Voorzitter:
Maarten Feenstra

Penningmeester: Roelof Stijne
Penningmeester:
Roelof Stijne
170123-4-9502
Social media/pr : Jetske Kalwij
170123-4-9499
Secretariaat: Henriette Kleiberg