Als je niet actief lid wil worden, maar toch de vereniging een warm hart toedraagt, dan kun je ‘Vriend van ToVeNaar’ worden. Hiervoor is een vrijwillige bijdrage van harte welkom. Je wordt dan op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen binnen de vereniging en wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de pretdag van ToVeNaar. Dit is een gezellig uitje, met aansluitend een maaltijd, door de vereniging georganiseerd.
Aanmelden kan via secretariaat@tovenaartoneel.nl.